Iniciativa Design Credits: Podpora spolupráce firem a designérů

Design Credits představují formu finanční podpory, poskytovanou Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade. Výzva je určená pro malé a střední podniky s vlastní sériovou výrobou a je podmíněna využitím služeb profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade. Jejím cílem je podpořit jejich spolupráci s podnikatelským sektorem v oblasti designu a produktových inovací.

Žadatel si tedy musí před podáním žádosti vybrat poskytovatele designérských služeb z Adresáře designérů CzechTrade. Pokud si žadatel vybere jiného designéra, jeho registrace do Adresáře je před podáním výzvy možná. Výsledkem spolupráce může být zcela nový výrobek určený pro průmyslovou produkci, ale také inovace designu již vyráběného produktu, která povede k zefektivnění jeho vzhledu a funkčnosti.

Zájemci mohou podávat žádosti pouze elektronicky v období 1. 2. – 31. 7. 2024 prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kulturyPodpořené projekty musí být realizovány v období od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Jeden Design Credit může pokrýt max. 85 % z celkové výše odměny designéra za vytvořené autorské dílo, minimální výše podpory je 50 000 Kč bez DPH, maximální pak 150 000 Kč bez DPH. Jinými slovy, alespoň 15 % z celkové ceny projektu musí žadatel pokrýt z vlastních zdrojů. Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post.

Kompletní text výzvy včetně požadovaných příloh naleznete ZDE.

Pro více informaci se prosím obraťte na konzultantku Design Centra CzechTrade, paní Pavlu Šebestovou: pavla.sebestova@czechtrade.cz