Dotační výzva z programu OP TAK: Marketing

Rádi bychom Vás tímto informovali o vypsání dotační výzvě z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Tato dotace je určena na podporu prezentace malých a středních podniků na zahraničních trzích v rámci výstav a veletrhů a lze ji využít zejména na pronájem výstavní plochy a stánku, dopravu vystavovaných exponátů a tvorbu propagačních materiálů.

Příjem žádostí probíhá v období 16. června 2023–30. října 2023. Výše podpory je v rozmezí 200 tis. – 2,45 mil. Kč na jeden projekt, přičemž míra podpory tvoří 50 % vynaložených výdajů. V rámci jednoho projektu můžete realizovat až 5 akcí s termínem realizace do 31.12.2025.

Podrobné informace o dotační výzvě naleznete na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/marketing/marketing-_-vyzva-i—274567/

Pokud uvažujete o podání žádosti prostřednictvím dotační agentury, doporučujeme obrátit se na agenturu Enovation https://www.enovation.cz/, která členům Asociace českého průmyslového designu poskytuje své služby za výhodnějších podmínek. Při úvodní komunikaci nezapomeňte zahrnout do komunikace manažerku asociace Michaelu Trnkovou.