Ochrana duševních práv ve spolupráci s MZV

MZV potvrdilo spolupráci s AČPD při ochraně duševního vlastnictví/patentů/průmyslových vzorů našich členů. Je jasné, že máte každý z vás připravené od právníků podklady, které v takovém případě používáte. Na nich se samozřejmě nic nemění. Domluvená forma spolupráce s MZV by ale měla posílit vaši pozici. Stát jejím prostřednictvím dává najevo, že stojí za svými firmami a touto formou jim pomáhá v mezinárodních sporech. Pokud budete mít zájem o podporu státu ve sporu se zahraničními plagiátory, postupujte prosím následovně:

Dotčená firma zašle základní informace na export@mzv.cz

Tento mail musí obsahovat základní informace:

  • Vlastník práv duševního vlastnictví
  • Popis a název původního výrobku
  • Společnost vyrábějící nebo prodávající padělky (název, adresa, e-mail, kontaktní osoba)
  • Důkazy o výrobě/prodeji (eshop, web …)
  • Pokud už vaši právníci firmu kontaktovali, přiložte i patřičný dopis

Kontaktní osobou bude Petr Ježek z Odboru ekonomické diplomacie MZV – ten se spojí s příslušnou ambasádou a připraví dopis (bude konzultovat s vámi)

MZV/velvyslanec v dané zemi pak odešle dopis na konkrétní firmu, která se dopustila nekalého jednání, nebo přímo na „politické“ partnery v dané zemi

V případě zásadního porušení duševního vlastnictví je MZV připraveno použít i další nástroje, které v rámci ekonomické diplomacie má – kontaktování velvyslance dané země, projednání tématu se zahraničními partnery z dané země apod.