WORKSHOP – nový formát propojení členských firem

ZÁMĚR

Propojení klíčových osob z členských firem podle odbornosti (marketing, obchod, výroba atd.) a využití spojení firem v asociaci i v dalších úrovních, nejen mezi CEO / majiteli, což už dobře funguje. Propojení formou workshopu by mělo být přínosné pro zúčastněné v jejich vlastní práci (a tedy pro členské firmy) a a zároveň by mělo přinést konkrétní výstupy i pro AČPD a její další činnost směrující k naplňování cílů, do něhož se takto bude mít možnost aktivně zapojit více lidí.

CÍL

 • Nalézt vzájemné synergie
 • Sdílet „best practice“ a vzájemně se inspirovat v úrovni manažerů
 • Vymyslet konkrétní návrhy, jak společně pomoci myšlence AČPD a jejímu zviditelnění
 • Networking a neformální seznámení

POŘADATEL

Zástupce jedné z členských firem z odpovídající pozice. Přihlásit se může kdokoliv z nejrůznějších oblastí činností. Své návrhy posílejte na manažerku AČPD.

MÍSTO

Showroom, jednací místnost nebo jiné prostory pořadatele

FORMÁT

Pracovně-společenské např. půldenní setkání ve formátu workshopu určené pro manažery příslušného zaměření. Předem musí být jasně definované téma a také to, pro jaký okruh lidí (pozice, specializace) je workshop určený

ROLE AČPD

 • Spolupráce na definici tématu workshopu
 • Pomoc se zvacím procesem a koordinací účastníků
 • Dodání výchozího podkladu k organizaci v podobě checklistu
 • Spolupráce na zprocesování výstupů
 • Jeden člen představenstva bude přítomen na workshopu + manažerka AČPD

PRŮBĚH

Pracovní část

 • Kolečko – představení přítomných a firem, které reprezentují
 • Podle oboru a tématu – může být např. definovaná krátká prezentace všech zúčastněných na předem určené téma, přístup k danému tématu v každé z firem atd.
 • Workshop nad tématem např. formou kulatého stolu apod.
 • Část workshopu na téma „my a AČPD“ – návrh aktivit, společného postupu, zapojení se…

Neformální diskuse a networking.

Případný doprovodný program v závislosti na ochotě a možnostech pořadatele

 

Z workshopu by měl vzniknout zápis se závěry a výstupy z celé aktivity tak, aby s tím mohla i AČPD dále nakládat.