Výrobce klik M&T vyhrál plagiátorský spor

Úspěch v nikdy nekončícím boji s plagiátorstvím zaznamenal český výrobce klik M&T, člen Asociace českého průmyslového designu, který vyhrál soudní proces ve věci porušení práv k průmyslovému vzoru a ochrany proti nekalému soutěžnímu jednání. Vítězství na tomto poli je zásadní nejen pro samotnou firmu M&T, ale také pro celý segment trhu dlouhodobě se potýkající s problémem plagiátů.

Oblast ochrany duševních práv a jejich ochrany je jedním z hlavních pilířů činnosti Asociace a jsme velmi rádi, že se jednomu z našich členů podařilo dosáhnout vítězství. Cesta to však byla dlouhá a trnitá.

Po tom, co před dvěma lety vedení firmy od svých zákazníků a v rámci pravidelného průzkumu trhu zjistilo, že se na trhu pohybují plagiáty jejich modelů klik MAXIMAL, oslovilo dotčeného výrobce v naději na smírné řešení. To se bohužel nepovedlo. „Jejich reakce byla, že to není kopie originálu,“ přibližuje celou záležitost Ivo Ulich, majitel rodinné společnosti M&T. Firma se tedy obrátila na soud a na plagiátory podala civilní žalobu.

Ivo Ulich, majitel společnosti M&T, člen Asociace českého průmyslového designu

Ivo Ulich, majitel společnosti M&T, člen Asociace českého průmyslového designu

Kování MAXIMAL bylo českou firmou M&T navrženo v roce 2010, přičemž v roce 2013 pro něj získala mezinárodní prestižní ocenění za design Red Dot. Úspěšnost designu se zároveň odrazila ve snaze konkurenčních firem, které se pokusily na trh uvést napodobeniny. „Po zjištění přítomnosti těchto napodobenin na českém trhu jsme se samozřejmě jako první krok snažili spojit s výrobcem a dohodnout se na stažení daných výrobků z trhu, ovšem bez odezvy na druhé straně,“ popisuje postup vedení Ivo Ulich. M&T proto nezbylo nic jiného než nepříjemnou záležitost řešit prostřednictvím soudních institucí.To znamenalo mnoho formálních procedurálních kroků a důkazních dokladů o pravosti a původnosti jejich autorských návrhů, které jsou navíc chráněny průmyslovým vzorem.

„Je to složitý a zdlouhavý proces, musíte dodat spoustu důkazního materiálu,“ vysvětluje Ivo Ulich a dodává: „museli jsme přesvědčit soud, že náš výrobek je originál a jsme výrobci s vlastním brandem.“

Oceněná klika z kolekce MINIMAL / MAXIMAL

Společnost TWIN s.r.o. je výrobcem a dodavatelem klik „Fusion“, jež byly soudem pravomocně uznány jako plagiáty. Pod tíhou předložených důkazů, které jednoznačně prokázaly původní originální tvorbu a nekalé jednání protistrany, došlo v rámci soudního jednání k rozhodnutí, že protistrana musí veškeré napodobeniny stáhnout z trhu do konce června tohoto roku. Žalovaná strana nesmí distribuovat a jinak užívat nelegální napodobeniny těchto designových klik českého výrobce M&T a tyto kliky musí odstranit z českého trhu do dne 30. 6. 2022. V rámci českého prostředí ochrany designu jde o jedno ze zásadních soudních řízení v rámci průmyslových vzorů a jejich ochrany,“ shrnuje Ivo Ulich výrazný úspěch a doufá, že pokud bude M&T nucena v budoucnu řešit obdobné případy, budou stejně úspěšné, jako byl tento.

Tento případ bohužel není jediný ani pro samotnou firmu M&T, která se s napodobeninami vlastních autorských designů setkává poměrně často. Plagiáty jsou často odhalovány buď ve specializovaných obchodech, anebo na internetových stránkách a e-shopechVedení M&T v minulosti řešilo další podobné případy, jejichž výsledek dal ovšem vždy za pravdu právě M&T. „Řešili jsme dva případy a vždy úspěšně – soud rozhodnul v náš prospěch,“ říká Ivo Ulich. Základním kamenem úspěšného boje proti plagiátům je již zmíněný průmyslový vzor. Autorské designy firmy M&T jsou všechny chráněné tímto patentem, a i když to ne vždy zabrání, aby se na trhu objevovaly jejich napodobeniny, podobné opatření rozhodně napomáhá k úspěšnému prokázání původnosti a pravosti designu.

České prostředí bohužel neoplývá efektivními nástroji, které by pomáhaly tvůrcům se bránit proti podobným nekalým praktikám konkurence. Nejzásadnější ochranou se jeví průmyslový vzor, který je nutné registrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví. Ačkoliv ani on nezaručí snadnou výhru v případném soudním sporu, platí, že je českými soudy vnímám jako nejrelevantnější ochrana designu.

Výhra českého výrobce klik M&T v soudním sporu o autorství je zásadní nejen pro společnost samotnou, ale také pro další firmy, které se s podobnými napodobeninami potýkají. Psychologický efekt výhry může napomáhat k eliminaci snah plagiátorů kopírovat původní designy jiných firem a jednotlivců ve snaze o větší prodej vlastních produktů, což je důležitým přínosem a „vedlejším“ efektem každé obdobné a úspěchem zakončené záležitosti.

Spolumajitel společnosti M&T Ivo Ulich je připraven pomoci ostatním. Kontaktujte nás, pokud se potýkáte s problémy v této oblasti.