Dotační program Potenciál (od května 2021)

Dotační program Potenciál, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na pořízení pokročilých technologií a nezbytných prostředků pro špičkový výzkum. Pořídit lze díky němu stroje, technologie, hardware či software určených k vývoji a testování nových produktů.

Podmínky pro zisk dotace na vývoj a testování nových produktů
není podporován nákup pozemků a budov
dotované vybavení není určeno k sériové výrobě, ale pouze k vývoji, výrobě prototypů a jejich testování
musí existovat reálný předpoklad, že výstupy budoucího výzkumu budou využity ve výrobě
realizace mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)
Na co lze dotaci na vývoj a testování nových produktů použít
potřebné výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií či hardware jako např. vybavení protypové dílny, zkušebny, testovacího zařízení, laboratoří, polygonů apod.
pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví – např. konstrukční, simulační a výpočtový software
Kolik získáte pomocí programu Potenciál
2–100 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše je 50 %
Jaké jsou šance na zisk dotace
Pro získání dotace z programu Potenciál je nutné dbát na zajistit včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.