Newsletter 03/2021

Vážení členové Asociace,

dovolte mi, abych vám shrnul, co se v AČPD za poslední dobu událo a na čem pracujeme:

Začátkem března jsme podali žádost o dotaci pro Asociaci na technologické platformy ve výši 4,2 milionu korun.
Vytvořili jsme a komunikovali připomínky ke Strategii rozvoje kulturních a kreativních průmyslů, na základě kterého bude probíhat čerpání dotací v období 2021 – 2025, jejíž schvalování proběhne tento pátek (26.3.) v Poslanecké sněmovně v rámci Národního plánu obnovy. Tento dokument je pro průmyslový design velmi důležitý, především pro oblast inovací, podnikání a vzdělávání.
Aktivně jsme se zapojili do různých výzev a strategií, např. RIS3 strategie, kampaň ZaKreativníČesko, atp.
Navazujeme úzkou spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, který by pro nás měl být odborným garantem v problematice duševního vlastnictví, zdarma poskytoval informační servis našim členům, pomohl s edukací studentů. První společný seminář pro AČPD proběhne 23. dubna 2021 od 12:30 (pozvánka dorazí v nejbližších dnech)
Webové stránky byly provázeny menšími technickými problémy, počítáme se spuštěním k 1. dubnu 2021. Součástí webových stránek bude i sekce pro členy, kde vás budu pravidelně informovat o dění v Asociaci. Stejně tak bude probíhat pravidelné informování e-mailovou formou, aby vám nic neuniklo.
Aktivně pracujeme na vytvoření informačního portálu k možnostem získaní dotačních titulů v novém období 2021-2027 pro naše členy a jejich subdodavatele.
Jednáme s UMPRUM o spolupráci ve formě stáží pro studenty u našich členů.
Jsme v jednání s Poslaneckou sněmovnou k pořádaní seminářů na jejich půdě – kde se formou panelové diskuse budou probírat důležitá témata, která nás tíží. Cílem seminářů je mimo jiné také seznámení se a propojení s aparátem poslanecké sněmovny a jejích výbory (hospodářský, pro evropské záležitosti, atd.) Tyto semináře budou také skvělou příležitostí k navázaní kontaktů např. se členy vlády.
Jednáme s MPO o zapojení Asociace jako jednoho z hlavních partnerů pro chystaný projekt Digitální knihovna českého průmyslu.
S organizací CzechTrade, která nyní spouští opět svůj projekt Design centrum, komunikujeme s tím, že chceme být jejich partnerem pro některé z chystaných projektů.