Mapování oblasti designu: Design je investicí do tváře značky

V České republice startuje historicky první celostátní mapování kulturních a kreativních odvětví, jehož realizátory se staly profesní asociace, výzkumná a akademická pracoviště. Gestorem projektu, podpořeného prostředky z Národního plánu obnovy, je Ministerstvo kultury. Projekt mapuje celkem devět odvětví včetně designu, jehož výzkumu se ujala naše Asociace českého průmyslového designu.

Česko jako značka

Obor designu tvoří nedílnou součást inovace průmyslu. Chceme představit široké možnosti uplatnění designu v průmyslu a výrobě, které je oboustranně výhodné pro designéry i firmy. Cílem projektu je popsat klíčové charakteristiky oboru, jeho potřeby a vztahy mezi podnikajícími subjekty. A také zmapovat socioekonomický přínos designu (v širším smyslu projektu všech kreativních odvětví).

Chtěli bychom získat relevantní data, o která se můžeme opřít při dialogu se státní správou a institucemi, mimo jiné při jednáních o systémové podpoře a rozvoji našeho odvětví. Naším cílem je rozvíjet spolupráci se státními institucemi a ukázat jim, že rozvoj designu je i rozvojem povědomí o národním brandu České republiky doma i za hranicemi a prostředkem ke zvyšování konkurenceschopnosti českých firem, potažmo celé naší ekonomiky.

Co všechno je design?

Posláním designu je nacházet optimální řešení v průniku kreativního myšlení a technického zadání a efektivně propojovat estetickou a funkční stránku produktu. Design je investice,  kterou naplňují pojmy jako hodnota, inovace a jedinečnost. Design je ale také forma creative thinking, která propojuje široké spektrum oborů. Uplatnění najde v produktech, architektuře, grafice ale i v továrnách nebo vývoji software.

Jako obor má design svou vlastní definici v rámci nomenklatury CZ NACE, v níž je evidován pod číslem 74.10. Ta říká, že obor designu zdaleka přesahuje svět “krásných věcí” a vedle návrhářství oděvů, produktů nebo grafických a aranžérských prací zahrnuje i průmyslový design, který prochází napříč technickými obory a tvoří identitu značek a produktů od zubního kartáčku po automobily. (Přečtěte si celou definici.)

Právě s tímto oficiálním zařazením designu pracuje státní správa a také my v rámci projektu Mapování KKO. Prostřednictvím našeho šetření chceme zmapovat reálnou velikost této oblasti, její propojení a dopad na ostatní odvětví.

 

Poznat sami sebe

Design je mostem mezi uměleckými obory a průmyslovou výrobou. Od módního návrhářství a designu skla, přes design bytových doplňků a předmětů denní potřeby až po design dopravních prostředků a strojů. Mimořádně pestrá je i škála subjektů, které obor reprezentují – od individuálních živnostníků přes neformální studiová uskupení až po velká studia a firmy s mnoha zaměstnanci.

Projekt Mapování tak v neposlední řadě pomůže i nám samotným lépe proniknout do našeho rozvětveného oboru a získat hlubší přehled o tom, jak designéři pracují a kooperují se zadavateli. Naším cílem je identifikovat potřeby jednotlivých podskupin subjektů, které reprezentujeme, lépe jim porozumět a přispět tak k co nejefektivnějším jednáním s institucemi.

Jak budeme postupovat?

Mapování je rozděleno na jednotnou kvantitativní část a na kvalitativní část, která může být doplněna oborovými specifiky jednotlivých výzkumných okruhů. Výstupem pak bude sada analytických materiálů o stavu a potřebách firem a asociací sdružujících podnikatele v KKO tak, aby stát získal přesnější představu o počtu, velikosti, přínosech i potřebách těchto průmyslových odvětví a mohl efektivně nastavit jejich podporu. Více o strategii a podpoře KKO najdete na webu Ministerstva kultury ČR.

Kdo jsme?

Asociace českého průmyslového designu je neziskovým profesním sdružením 26 firem, jejichž společným jmenovatelem je převažující výroba v Česku a systematická práce s designéry. Propojuje dialog s majiteli firem, státními a vzdělávacími institucemi a odbornou i širokou veřejností.

Asociace vznikla se záměrem propagovat design jako nedílnou součást inovace a nástroj konkurenceschopnosti na našem i světovém trhu. Design přináší přidanou hodnotu produktu, vytváří unikátní příběh značky a přispívá ke zvyšování povědomí o národním brandu.