Aplikace (připravuje se)

Dotační program Aplikace, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), se zaměřuje na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem.
Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 100 milionů.

Jak získat dotaci z programu Aplikace

Pokud máte ve firmě zaměstnance, kteří se zabývají vývojem a zlepšování vašich produktů, je pro vás tento program optimální. Předpokladem pro získání dotace je realisticky a kvalitně promyšlený podnikatelský záměr, jehož hlavní principy jsou přeneseny do žádosti o dotaci. S obojím vám rádi odborně pomůžeme. Pro získání dotace v programu Aplikace musíte např.:
definovat výstup projektu – jakých zlepšení u svých produktů hodláte dosáhnout
zaměřit se na nové či inovativní řešení
znát trh a konkurenční řešení
mít alespoň základní zkušenosti s výzkumem a vývojem produktů a kvalitní tým
realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí v následujících oblastech:
zpracovatelský průmysl – výrobní sektor
výroby a rozvody energie
zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi
stavebnictví
informační a komunikační činnosti
činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech
administrativní a podpůrné činnosti související se zaměstnáním
a oprav počítačů a výrobku pro osobní potřebu a převážně domácnost

Praktické využití programu Aplikace

Uplatnění programu Aplikace (OPPIK) by měla směřovat k pokrytí neinvestičních nákladů společností se zajímavými projekty v oblasti vývoje.
Podporovány jsou např. následující náklady:
mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu – výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
komponenty pro stavbu prototypů,
služby expertů a dodávky třetích stran,
cestovní náklady řešitelského týmu,
licence,
odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu
ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.